Memoriál Miroslava Petiry

Oficiální web turistického pochodu - 9. ročník

Poděkování a "reportáž z pochodu"

Veliké poděkování patří Klubu českých turistů, odboru Trutnov, jmenovitě pak paní Marii Vrabcové, panu Ing. Františku Teuberovi a panu Ing. Jiřímu Duškovi za personální zajištění akce a panu Josefu Tučkovi a Ing. Jiřímu Tichému za zpracování itineráře a celkovou organizaci akce.

Zvláštní poděkování pak patří panu Ing. Radku Hojnému, starostovi obce Bernartice u Trutnova, který přišel účastníky pochodu přivítat na startu a po úvodním slovu o vztahu pana Miroslava Petiry k obci Bernartice jim předal upomínkové předměty a občerstvení a popřál šťastnou cestu.

Mimořádné díky náleží panu Jakubu Černému z Miletína, který neopomněl fotografovat již v počátku pochodu a jehož zásluhou tak máme na společné fotografii větší počet účastníků pochodu pohromadě, a to včetně bernartického pana starosty.

Přivítání na startu v Bernarticích
Přivítání na startu v Bernarticích (Foto: Jakub Černý)

Trasa tentokrát vedla malebnou krajinou z Bernartic, obce, v níž Miroslav Petira prožil značnou část svého života, přes Rybníčky na Jánský vrch, dále do Petříkovic a cíle ve Lhotě u Trutnova. Bonusem byly nádherné výhledy na Vraní hory a Krkonoše z několika nevšedních úhlů.

Celkem se pochodu (včetně těch, kteří startovali z kratší trasy v Petříkovicích) zúčastnilo 48 turistů, kterým po celou dobu přálo nádherné slunečné počasí.

Cíl trasy byl ve Lhotecké výletní hospodě, kde si účastníci převzali diplomy a drobné upomínkové předměty, a následně si z široké nabídky nápojů a výborných hotových i minutkových jídel doplnili energii.

Akce se po všech stránkách vydařila. Táta by měl radost.

Další fotografie naleznete zde (fotogalerie budou případně doplňovány, odkazy zasílejte na e-mail vit@petira.cz):
Všem ještě jednou veliké poděkování a těšíme se za rok na shledanou na 10. ročníku v Janských Lázních

Luďka Tomešová, dcera a Vít Petira, syn

Základní informace

Termín: 12. 10. 2019

Trasa: Bernartice - Trutnov, cca 14 km

Pořadatel: KČT, odbor Trutnov

Start: Bernartice náves – po žluté turistické přes Rybníčky a Jánský vrch do Petříkovic (rozcestník u silnice Trutnov – Radvanice). Odtud po zelené k vlakové zastávce v Petříkovicích a dále prudkým stoupáním k Pěchotnímu srubu Na Pahorku a rozcestníku Slavětín – bunkr (pod rozhlednou na Markoušovickém kopci). Zde odbočit doprava, pokračovat 3 km klesáním po panelce a později po asfaltce přes Bezděkov do cíle ve Lhotě u Trutnova (délka celkem 14 km). Prezence na startu bude probíhat do 9:00 hod.
Autobus:
8:15 Trutnov
8:41 Bernartice

Kratší trasa (cca 7 km) začíná na vlakové zastávce v Petříkovicích.
Vlak:
9:21 Trutnov
9:38 Petříkovice

Cíl: Lhotecká výletní hospoda (od 10:00 do 15:00 hod.). V cíli proběhne rovněž prezence kratší nebo jiné trasy. Pokud budete pokračovat dále v pochodu nebo půjdete jinou trasu oznamte nám to a zapíšeme Vám stav dle skutečnosti. Cykloturisté jsou rovněž vítáni.
Odjezd autobusů ze Lhoty: 12:14, 14:04, 16:04 hod.

Startovné: 20 Kč, členové KČT a děti 10 Kč

Itinerář s mapou:

Itinerář MMP 2019

Kdo byl Miroslav Petira

* 12. 2. 1940 Podkylava (Slovensko, okr. Trenčín), † 14. 10. 2010 Hradec Králové
Turista a sportovec
Byl aktivním členem Klubu českých turistů a nachodil stovky kilometrů po milovaných Čechách. V roce 2008 se zúčastnil cyklistické výpravy po pobaltských zemích a Skandinávii. V zimě nikdy nevynechal příležitost vyrazit na běžky.
Propagátor sociální práce
Byl to člověk, který měl mimořádné sociální cítění. Sociální oblasti se aktivně věnoval. Zorganizoval několik setkání na regionální, národní, ale i mezinárodní úrovni. Založil „Krkonošské gerontologické dny“, jejichž tradice stále trvá. Sociální činnosti se nepřestal věnovat ani po odchodu do důchodu. Napsal soubor povídek z prostředí domova pro seniory „Druhý domov“, který se připravuje k vydání. Byl aktivním členem Klubu seniorů Trutnov.
Genealog
Byl spoluorganizátorem setkání nositelů příjmení Petira a Petíra, které se uskutečnilo dne 15. 10. 2005 ve Velichovkách - Hustířanech.