Oficiální web turistického pochodu

Historie

11. ročník

Memoriál Miroslava Petiry - Logo 2021

Fotografie z akce

Datum
16. 10. 2021

Trasy

Start: Hostinné - nádraží ČD, delší trasa 20 km
(odjezd vlaku z Trutnova v 8:09 hod., příjezd vlaku do Hostinného v 8:29 hod.)

Start: Mladé Buky - žel. stanice, kratší trasa 9 km
(odjezd vlaku z Trutnova v 7:44 hod., příjezd vlaku do Mladých Buků v 7:55 hod.)

Cíl: Trutnov, HSM - Restaurace Na hřišti

Vlastní trasa (prezence bude realizována v cíli)

Cykloturisté vítáni!

Startovné
20 Kč, členové KČT a děti 10 Kč

Událost na FB
https://www.facebook.com/events/429608215250539/

Itineráře

Memoriál Miroslava Petiry - Itinerář 2021, 20 km

Memoriál Miroslava Petiry - Itinerář 2021, 9 km

Memoriál Miroslava Petiry - Itinerář 2021, 20 km a 9 km (PDF)

Pozvánka

Memoriál Miroslava Petiry - Pozvánka 2021

Poděkování
Luďka Tomešová, majitelka společnosti Tiskárna LT - za tisk propagačních materiálů a poskytnutí dárkových předmětů.

10. ročník

Z R U Š E N O

Aktuální informace KČT Trutnov

V souvislosti s novým vládním nařízením v boji proti koronaviru COVID-19, jsme se rozhodli letošní ročník Memoriálu Miroslava Petiry zrušit.

Pokud si někdo bude chtít trasu projít individuálně a vzpomenout na našeho bývalého člena, tak pro inspiraci zde necháváme letošní mapu a itinerář. Žádné služby neposkytujeme ani avizovaný autobus nepojede.

Informace na webu KČT Trutnov: http://kcttrutnov.cz/2020/memorial-miroslava-petiry-2020-10-rocnik/

Základní informace

Sledujte pravidelně tuto stránku, budou zde postupně přidávány aktuální informace.

Pochod se uskuteční v sobotu dne 17. 10. 2020 z Janských Lázní - Hofmanovy boudy do Trutnova - Hospody U Kousala, trasy jsou v délce 20 a 14 km. Dále je připravena kratší trasa 7 km z Mladých Buků - Rozcestí, po silnici směr Hertvíkovice, která se po cca 800 m napojí na trasu 14 km a pokračuje dále do cíle. Budou rovněž akceptovány trasy vlastní. 👣

Cykloturisté jsou vítáni. 🚲

Doprava do Janských Lázní bude zajištěna zvláštním autobusem od vlakového nádraží v Trutnově, odjezd v 8:00 hod. 🚌🕗

Startovné: 20 Kč, členové KČT a děti 10 Kč. 💰

Účastníci obdrží v cíli diplom a drobné upomínkové předměty. 🏆

Pochod se uskuteční za každého počasí. 🌞☁️⛅⛈️🌤️🌥️🌦️🌧️🌨️🌩️🌪️❄️

Událost na FB: https://www.facebook.com/events/2741706996108049/

Informace na webu KČT Trutnov: http://kcttrutnov.cz/2020/memorial-miroslava-petiry-2020-10-rocnik/

Itinerář

Memoriál Miroslava Petiry - Itinerář 2020

9. ročník

Poděkování a "reportáž z pochodu"

Veliké poděkování patří Klubu českých turistů, odboru Trutnov, jmenovitě pak paní Marii Vrabcové, panu Ing. Františku Teuberovi a panu Ing. Jiřímu Duškovi za personální zajištění akce a panu Josefu Tučkovi a Ing. Jiřímu Tichému za zpracování itineráře a celkovou organizaci akce.

Zvláštní poděkování pak patří panu Ing. Radku Hojnému, starostovi obce Bernartice u Trutnova, který přišel účastníky pochodu přivítat na startu a po úvodním slovu o vztahu pana Miroslava Petiry k obci Bernartice jim předal upomínkové předměty a občerstvení a popřál šťastnou cestu.

Mimořádné díky náleží panu Jakubu Černému z Miletína, který neopomněl fotografovat již v počátku pochodu a jehož zásluhou tak máme na společné fotografii větší počet účastníků pochodu pohromadě, a to včetně bernartického pana starosty.

Přivítání na startu v Bernarticích
Přivítání na startu v Bernarticích (Foto: Jakub Černý)

Trasa tentokrát vedla malebnou krajinou z Bernartic, obce, v níž Miroslav Petira prožil značnou část svého života, přes Rybníčky na Jánský vrch, dále do Petříkovic a cíle ve Lhotě u Trutnova. Bonusem byly nádherné výhledy na Vraní hory a Krkonoše z několika nevšedních úhlů.

Celkem se pochodu (včetně těch, kteří startovali z kratší trasy v Petříkovicích) zúčastnilo 48 turistů, kterým po celou dobu přálo nádherné slunečné počasí.

Cíl trasy byl ve Lhotecké výletní hospodě, kde si účastníci převzali diplomy a drobné upomínkové předměty, a následně si z široké nabídky nápojů a výborných hotových i minutkových jídel doplnili energii.

Akce se po všech stránkách vydařila. Táta by měl radost.

Další fotografie naleznete zde (fotogalerie budou případně doplňovány, odkazy zasílejte na e-mail vit@petira.cz):

Všem ještě jednou veliké poděkování a těšíme se za rok na shledanou na 10. ročníku v Janských Lázních

Luďka Tomešová, dcera a Vít Petira, syn

Základní informace

Termín: 12. 10. 2019

Trasa: Bernartice - Trutnov, cca 14 km

Pořadatel: KČT, odbor Trutnov

Start: Bernartice náves – po žluté turistické přes Rybníčky a Jánský vrch do Petříkovic (rozcestník u silnice Trutnov – Radvanice). Odtud po zelené k vlakové zastávce v Petříkovicích a dále prudkým stoupáním k Pěchotnímu srubu Na Pahorku a rozcestníku Slavětín – bunkr (pod rozhlednou na Markoušovickém kopci). Zde odbočit doprava, pokračovat 3 km klesáním po panelce a později po asfaltce přes Bezděkov do cíle ve Lhotě u Trutnova (délka celkem 14 km). Prezence na startu bude probíhat do 9:00 hod.
Autobus:
8:15 Trutnov
8:41 Bernartice

Kratší trasa (cca 7 km) začíná na vlakové zastávce v Petříkovicích.
Vlak:
9:21 Trutnov
9:38 Petříkovice

Cíl: Lhotecká výletní hospoda (od 10:00 do 15:00 hod.). V cíli proběhne rovněž prezence kratší nebo jiné trasy. Pokud budete pokračovat dále v pochodu nebo půjdete jinou trasu oznamte nám to a zapíšeme Vám stav dle skutečnosti. Cykloturisté jsou rovněž vítáni.
Odjezd autobusů ze Lhoty: 12:14, 14:04, 16:04 hod.

Startovné: 20 Kč, členové KČT a děti 10 Kč

Itinerář

Memoriál Miroslava Petiry - Itinerář 2019

Událost na FB: https://www.facebook.com/events/301799894025944/.

8. ročník

Základní informace

Start:
20 km - Dvůr Králové, nádr. bus (tur. rozcestník na tř. 17. listopadu)
13 km – Výšinka, aut. zastávka

Odjezd autobusu z Trutnova: 7:16, příjezd Výšinka 7:31, příjezd Dvůr Králové n. L. 7:43

Trasa 20 km ze Dvora Králové n. L. vede po MODRÉ TUR. ZNAČCE do Komárova, poté po cyklo 4132 přes Záboří (hostinec u Šulců) na Dubový Dvůr a odtud opět po MODRÉ přes Staré Buky a Dolce do Trutnova až ke hřbitovu. Odtud trasa pokračuje doprava po chodníku do restaurace Na Bojišti, kde je cíl.

Trasa 13 km z Výšinky vede po cyklo 4323 na Dubový Dvůr, kde pokračuje po MODRÉ trase 20 km do cíle Na Bojišti.

Cíl: restaurace Na Bojišti, občerstvení, diplomy, drobné dárky pro děti

Startovné: 20 Kč nečlenové KČT, 10 Kč děti do 15 let a členové KČT

Itinerář

Itinerář 2018

Odkazy

Událost na Facebooku - https://www.facebook.com/events/296518111174003/

KČT Trutnov - http://kcttrutnov.cz/2018/memorial-miroslava-petiry-8-rocnik/

Děkujeme za propagaci

Noviny LT - http://www.novinylt.cz

7. ročník

Upozornění!!!

Vždy je nutné projít cílem č. 1. V cíli č. 2 nebude žádné personální obsazení!

Základní informace

Memoriál Miroslava Petiry - Inzerát 2017

Itinerář

Memoriál Miroslava Petiry - Itinerář 2017

6. ročník

Základní informace

Memoriál Miroslava Petiry - Inzerát 2016

Itineráře

Memoriál Miroslava Petiry - Itinerář 2016, 20 km

Memoriál Miroslava Petiry - Itinerář 2016, 9 km

5. ročník

Základní informace

Pochod se uskuteční v sobotu dne 10. 10. 2015 z Janských Lázní do Trutnova.

Memoriál Miroslava Petiry - Inzerát 2015

Událost na Facebooku

Itinerář

Děkujeme za propagaci

Noviny LT - http://www.novinylt.cz

Radniční listy - http://www.trutnov.cz/nase-mesto/radnicni-listy

4. ročník

Základní informace

Pořadatel
Klub českých turistů, odbor Trutnov

Datum
Sobota 11. 10. 2014

Start
Trasa 12 a 20 km: Žacléř, náměstí, zastávka autobusu, 8:10 – 9:00 hod. Trasa 8 km: Babí, pevnost, zastávka autobusu, 8:05 – 8:30 hod. Libovolná trasa: Pochod může být zahájen i z jiného místa. Prezentace a ostatní náležitosti pochodu se zrealizují v cíli.

Cíl
Trutnov, restaurace Dvoračka, 12:30 – 15:30 hod.

Itinerář
Viz web KČT, odbor Trutnov

Startovné
20 Kč, členové KČT a děti do 15 let 10 Kč

Odjezd autobusu
Trutnov 7:45

Příjezd autobusu
Babí, pevnost 8:05
Žacléř, náměstí 8:10

Všichni účastníci obdrží diplom a drobné upomínkové předměty.

3. ročník

Základní informace

Pořadatel
Klub českých turistů, odbor Trutnov

Datum
Sobota 12. 10. 2013

Start
Trasa 20 km: Dvůr Králové nad Labem, zastávka autobusu Tyršova (u benz. Pumpy), 7:50 – 9:15 hod.
Trasa 10 km: Výšinka, zastávka autobusu, 8:58 – 9:10 hod.
Libovolná trasa: Pochod může být zahájen i z jiného místa. Prezentace a ostatní náležitosti pochodu se zrealizují v cíli.

Cíl
Trutnov, MOTOREST NA BOJIŠTI, 12:30 – 15:30 hod.

Itinerář
Viz web KČT, odbor Trutnov

Startovné
20 Kč, členové KČT a děti do 15 let 10 Kč

Odjezdy autobusů z Trutnova

Zastávka Odjezd Odjezd
Trutnov, aut. nádr. 7:20 8:30
Hajnice, Horní Žďár, Výšinka 7:36 8:56
Dvůr Králové n. L., Tyršova --- 9:04
Dvůr Králové n. L., pošta 7:46 ---

2. ročník

Základní informace

Pořadatel
Klub českých turistů, odbor Trutnov a Vít Petira

Datum
Sobota 13. 10. 2012

Start
Malé Svatoňovice, vlakové nádraží, prezentace 8 – 9 hodin

Cíl
Trutnov, hostinec Dvoračka, 11 – 14 hodin

Délka
17 km

Všichni účastníci obdrží diplom a drobné upomínkové předměty.

1. ročník

Informace o proběhlém 1. ročníku pochodu